Zorg voor kinderen na partnerdoding

Ouderlijke partnerdoding heeft een grote impact op kinderen en hun omgeving. Vaak verliezen kinderen in één keer hun beide ouders, hun vertrouwde woonplek en directe sociale omgeving. Het fatale geweld zelf is daarbij meestal uitermate schokkend. Eerder onderzoek suggereert dat veel getroffen kinderen en volwassen nabestaanden posttraumatische stress en rouwklachten ontwikkelen. Ook worden ingewikkelde gezagssituaties, strijd tussen de betrokken families over de plaatsing van de kinderen en strijd over contact met de gedetineerde ouder gesignaleerd.

In deze complexe situaties moeten beslissingen worden genomen die mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de kinderen. Er is echter weinig empirische kennis over dit thema. Het doel van het onderzoek Zorg voor kinderen na partnerdoding was dan ook om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om informatie te verzamelen over gezag, plaatsing, omgang met de dader-ouder, en de rol die instanties daarin spelen. Daarnaast wilden we jonge nabestaanden en hun verzorgers een duidelijke stem geven. De centrale vraag van het onderzoek was: Wat zijn de gevolgen van partnerdoding voor kinderen?  Op 12 november is het rapport gepubliceerd.

Download het gehele rapport.

Download de samenvatting.

What's your view?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s